نقد راهگشای عکاسان

بیشتر عکاسان جوان از اینکه عکسایشان مورد قضاوت و داوری قرار بگیر هراسان هستند . شاید بشتر دوست داشته باشند که آثارشان مورد ستایش قرار بگیرد . البته دراین مسیر نقد صحیح مسیر حرکت عکاس را هموارتر می کند و بیان محاسن و معایب و راهنمایی های مناسب راهکارهای درستی را پیش پای عکاس قرار می دهد .
در مقابل بسیار پیش آمده است یک نقد ناسره چنان ذوق عکاس را کور کرده که هنرمند دست از کار خود می کشد و به مشاغل دیگری مشغول می شود. جوانی و ناپختگی نقادان می تواند یکی از این دلایل باشد که بحث جداگانه ای می باشد . در نوشته سعی شده بر این نکته تاکید شود که یک نقد صحیح خود موتور فرهنگی یک ملت را چنان به چالش می کشد که موجب به وجود امدن انقلاب های فرهنگی می شود .
هنرمند می اندیشد و تصمیم می گیرد و در نهایت محصول هنری تولید می کند اما این محصول هنری به طور مطلق درست و صحیح نیست بلکه بر اساس معیارها شناخته شده ی جامعه احتمال خطا و اشتباه وجود دارد به این دلیل است که آثار باید در بوته نقد نقادان قرار بگیرد و درستی و نادرستی آن معلوم شود.
نقد واژه ای عربی به معنی جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره و تمیز دادن خوب از بد همچنین به معنی آشکار ساختن محاسن و معایت سخن آمده است .
منتقدان نویسندگانی هستند که هنر را دوست دارند و تصمیم می گیرند که زندگی خود را در راه اندیشیدن راجع به این مقوله صرف کنند .
کارکرد نقادانه به معنی به معنی کلی و عام کلمه یعنی داوری ومعرفی آثار به منظور ساده کردن به طوری که مخاطب اثر به راحتی بتواند آنرا بخواند و اثر هنری را درک کند .
انتقاد واژه بسیار پیچیده ای است و معانی متعدد و گوناگونی دارد منتقدان وقتی نقد می نویسند موارد چهار گانه زیر را مد نظر قرار می دهند آنها اثر هنری را توصیف تفسیر و ارزیابی می کنند و درباره آن نظریه پردازی می کنند .
اما قضاوت درباره آثار هنری بیش از آنکه منفی باشد مثبت است پر واضح است که سخن گفتن درباره آثار هنری به منظور بالا بردن فهم و ارزیابی صورت می گیرد.
نقد وسیله ای است که نهایتا به ارزیابی عکس می انجامد همانطور که گفته شد نقد و انتقاد به معنی جدا کردن سره از ناسره است و اگر این کار درست و صحیح انجام شود بسیار سودمند خواهد بود . زیرا فهم نقاط قوت و ضعف اثر به عکاس کمک خواهد کرد که عیب های کارش را بفهمد و در جهت برداشتن معایب کارش تلاش بیشتری کند و دراین مسیر رشد مضاعفی خواهد داشت .
نقد به مثابه درس استاد می باشد . همانطور که گفته شد دیدن جنبه های منفی اثر و شناخت آنها بسیار سودمندتر خواهد بود .
یک اثر هنری محتاج و نیازمند نقادان آشنا و بی طرف است در واقع نقد متن و اثری مستقل و آموزنده است که گاه پیامی فراتر از پیام خود اثر هنری دارد .
…………………………………………
منابع :
شیوه های مختلف نقد هنری دکتر حبیب الله آیت اللهی
نقد عکس تری برت ترجمه اسماعیل عباسی
بوطیقای عکاسی داریوش محمد خانی

اشتراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.