نقدی بر نمایشگاه خانم شریفی در نگارخانه فرهنگ قم

طبیعت نمایشگاه قدرت خداوند متعالی است با نگاه دقیق تر می توان حقیقت و جودی حیات را در طبیعت درک کرد . انسانها در واقع جلوه های بدیع هستی را در طبیعت می یابند . عکاسان طبیعت در این میان در تلاش هستند تا زیبایی های این جهان را ثبت و به اشتراک بگذارند .
نمایشگاه عکس «بودن » در واقع در تلاش است بیننده را به درک درست و دقیق تر زیبایی های طبیعت دعوت کند و به نوعی در تقویت معرفت بصری و حیات موثر باشد .
رعایت قانون یک سوم در اکثر عکسها و اختصاص اندکی به سطح زمین در سطح ذهنی عکاسی بیان افتادگی و تواضع زمین می باشد در مقابل آسمان بی کران و شاید به تعبیری معنای درست بیانیه عکاس که :« شاید خیلی دیر دریافتم که حضور ما با تمامی تعلقاتش تنها ذره ای ناچیز بر پیکره عظیم غیرقابل فهم هستی است.» چشم انسان نیز به ترکیب بندی تحت سه تمایل دارد . اکثر مردم نیز با اعداد فرد راحت تر هستند و عدد سه محبوب تر است . مانند: سه تفنگدا , سه فرشته چارلی و ….زاویه دید باز که مشخصه عکاسی طبیعت می باشد در کنار وجود عنصری تاثیر گذار در ترکیب بندی عکس توانسته معنای متفاوت تر به عکس ها ببخشید و به خوبی نشان می دهد که عکاس با یک تفکر مشخص و تمرکز بر یک سبک شخصی سعی در مفهوم بخشی به مجموعه عکسها بوده است .
کلیت عکسهای به نمایش در آمده گویای این واقعیت هست که عکاس مسلط به مسایل فنی عکاسی است و در کنار ذوق و سلیقه خاصی توانسته بخشی فنی و ذوقی عکاس را در کنار هم قرار دهد .
فضای باز عکس ها ما را به فضای مینی مالیستی دعوت می کند و دعوت دیدن , بیننده را به جستجو و تلاش در پیوند کلیت عکس فرا می خواند تا بتواند در معنای مورد نظر عکاس ارتباطی برقرار کند . در حالی که هر عکس داستانی است که با دیدن هر بیننده تعریف می شود .
سیر دیدن عکس ها در نمایشگاه آدمی را خسته نمی کند هر عکس منزل گاه کوتاهی است که بیننده را نگه می دارد و تداعی خاطرات بیشمار .
عکس ها از یک ترکیب بندی مناسب برخوردار هستند و عکاس به خوبی توانسته از عناصر بصری برای تاثیر گذاری عکس های به خوبی استفاده کند . دراین میان عکسهای سیاه و سفید طبیعت دنیای متفاوت نمایشگاه را دو چندان کرده است انتخاب عکسهای که باید سیاه و سفید ارائه می شدند گویای توانمندی خود عکاسی می باشد .
نمایشگاه عکس های خانم شریفی در حقیقت بیانی ساده ازدنیای اطراف ما که قابل تحسین و ستودنی است .
حجت الله عطایی بهمن ماه ۹۵

اشتراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.