در شناخت سه رنگ اصلی

چکیده :
تا چندی قبل این عقیده وجود داشت که رنگهای « زرد و قرمز و آبی » سه رنگ اصلی هستند و در حال حاضر این عقیده رایج شده است که : در رنگهای چاپی یا دستی همان سه رنگ را رنگهای اصلی می دانند و در رگهای غیر چاپی یا رنگهای نوری سه رنگ : « سبز ، آبی و قرمز » را رنگهای اصلی می دانند .
در طول تاریخ بسیاری از نظریه ها بوسیله موارد نقضی از درجه اعتبار خارج شده اند . بنابراین اگر کسی بتواند اکنون یا در آینده ، برای نظریه رنگهای اصلی ، موارد نقضی بیابد توانسته است این نظریه را مختل و یا ابطال نماید .
نوشتار حاضر در صدد است تا با طرح اصلهایی عقیده و باور رایج پیرامون رنگهای اصلی را ابطال نماید و باور جدیدی ایجاد نماید که در آن لفظ اصلی برای رنگها بی معناست . دراین نظریه هیچ رنگی اصلی خطاب نخواهد شد . شاید بتوان ازجهت دیگر هر رنگی را اصلی دانست .

دسته:

توضیحات

مجموعه فلسفه و رنگ [ در شناخت سه رنگ اصلی ]
تالیف : کاظم استادی
ناشر و تولید و پخش کتاب ارزشمند
چاپ اول  تابستان ۱۳۹۶
شمارگان : ۱۰۰۰ جلد
چاپ : گلها – قم
طراح جلد : کاظم استادی
قیمت : بیست هزار تومان