دسته: نقد عکس

اولین 0

اولین

تابستان هشتاد و نه جشنواره عکس فیروزه : مجری برنامه در افتتاحیه جشنواره با آب تاب وصف ناشدنی از شهر تبریز گفت : از اولین های تبریز در عکس و عکاس در صنعت چاپ...

0

نقد راهگشای عکاسان

بیشتر عکاسان جوان از اینکه عکسایشان مورد قضاوت و داوری قرار بگیر هراسان هستند . شاید بشتر دوست داشته باشند که آثارشان مورد ستایش قرار بگیرد . البته دراین مسیر نقد صحیح مسیر حرکت...