دسته: مقالات

0

پرتره محیطی

هر چند عکاسی با معماری شروع شد و اولین عکسها بیشتر به ثبت معماری اختصاص یافت . دلایل متعددی دارد که جای مجال دیگری است . اما به جرات می شود بیان کرد که...

0

عکاسی مستند

عکاسی مستند بر روی زندگی فردی و اجتماعی مردم متمرکز می شود و هدف آن آگاهی بخشی به اجتماع است. عکاسی مستند و بدون دستکاری در عکس است که به بیان مسائل اجتماعی در...

آبستره (abstract) در عکاسی چیست؟ 0

آبستره (abstract) در عکاسی چیست؟

آبستره (abstract) در عکاسی چیست؟ ……………………………………………… واژه ی آبستره Abstract در مفهوم کلی به معنای یک مفهوم مجرد است. در فرهنگ لغات این واژه، خلاصه کردن، جدا کردن، تجزیه کردن، عاری از کیفیات واقعی...

ضرورت داشتن پورت‌فولیو برای عکاسان 0

ضرورت داشتن پورت‌فولیو برای عکاسان

ضرورت داشتن پورت‌فولیو برای عکاسان بر هیچ کس پوشیده نیست. از آن‌جا که در جست و جوهایم در صفحات فارسی هیچ منبع آموزشی مشخصی در این زمینه نیافتم و در منایع غیر فارسی نیز،...