مونا نیکو گفتار

مونا نیکوگفتار
کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر تهران
کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران
عضو انجمن عکاسان قم
عضو انجمن فیاپ
شروع فعایت عکاسی از سال ۸۴
برگزیده ی هفته ی فیلم و عکس
برگزیده ی ششمین دوسالانه ی عکس قم
برگزیده ی جشن عکس دانشگاه هنر
برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی در سال ۹۰ در نگارستان اشراق باموضوع پایان نامه کارشناسی عکاسی(بازنمایی موسیقی در عکس)
برگزاری ورکشاپ عکاسی ویژه نفرات برتر هنرجویان عکاسی کشوری زیرنظر آموزش و پرورش
داوری جشنواره عکس دانشگاه علمی کاربردی درسال ۹۷
حضور در کتاب عکس حوزه درسال۱۳۹۱
حضور در کتاب عکس عکاسان استان قم/۱۳۹۴
سابقه ی تدریس در آموزشکده ی فنی دختران قم
تدریس درمرکزافرینش های فرهنگی هنری سازمان تبلیغات اسلامی قم به مدت ۳سال
تدریس در مدرسه ی اسلامی هنر
تدریس دردانشگاه فرهنگ وهنردرسال های ۹۱ و۹۴ و۹۵و۹۶
تدریس دردانشگاه علوم پزشکی قم دررشته ی عکاسی
تدریس درهنرستان کارودانش “ایمان “در رشته ی عکاسی وگرافیک و هنرآموزتقدیرشده درسال ۹۳درهنرستان ایمان
تدریس درهنرستان حاج عبداللهی راد دررشته ی عکاسی
تدریس در مرکز اموزش های فرهنگی هنری جامعه الزهرا در رشته عکاسی
تدریس در انجمن عکاسان استان قم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.