محمد علی سید ابراهیمی

محمد علی سید ابراهیمی 

تا آنجا که یادم میآید در آخرین روز اسپندگان سنه ی هزار و سیصد و چهل خورشیدی در شهر بادگیرها چشم به دنیا گشودم اما ثبت احوال برای رند کردن تاریخ آنرابه یکِ یکِ چهل و یک تغییر داد. آخرین مدرک تحصیلی که بیادم میآید مُهر سال ۵۴-۵۵ رویش حک شده و من پس از گرفتن سیکل قدیم به اصرار اقوام وارد مدرسه ی طلبگی شدم اما چون گروه خونی ام آنرا پس زد دوسال بعد کلّاً ترک تحصیل کردم و به دوران تجربه ی ۴۲ ساله پا گذاشتم، برابر با ۱۰ بار فارغ التحصیل شدن یک لیسانس نقاشی و عکاسی و نیز گرافیک. ترک تحصیل کردم چون درسهایی را باید طوطی وار از حفظ میکردم که هیچ دوستشان نداشتم و من قادر نبودم به قانونگذاران مسند نشین حالی کنم که از ریاضی و جبر و علوم و حرفه و فن و فلسفه و منطق بیزارم.

اساتیدم در این دوران – فعلاً – چهل و دوساله کتابها بوده اند و تجربه ها و من هنوز شاگرد کلاس اول دبستان هنرم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.