فراخوان عکس برای تدوین و چاپ کتاب عکس ” قـاب قــم “

عکس برای تدوین و چاپ کتاب عکس “قـاب قــم”

من همیشه در فکر ایران ودر فکر وطن خودم – قم – بودم و هستم ودعا گویم. شما می دانید که قم مرکز تشییع از زمان حضرت صادق –سلام الله علیه – حدود آن زمان، مرکز تشییع بوده است. واز قم تشییع به سایر جاها رفته است. علم هم از قم به جاهای دیگر منتشر شده است. و بحمدالله شجاعت وزحمت در راه اسالم و فداکاری هم از قم منتشر شد.قم مرکز همه ی برکات است. خدا شما ها –قمی ها –را برای ما حفظ کند، وهمه ایرانرا برای همه . معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( / فروردین ۱۳۵۸ قم خاستگاه انقالب است؛ محل والدت این حادثه ی عظیم وپدیده ی بزرگ تاریخی کشور ما وهمه ی جهان است. نگاه بین المللی به قم، یک نگاه ویژه است؛ … بزرگترین حوزه علمیه علوم اسالمی در دنیای اسالم، دراین شهر است. هیچ حوزه ای از حوزه های علمیه به عظمت حوزه علمیه قم نیست.
اینجا قطب زیارتی و معنوی است؛ اینجا حرم حضرت معصومه، این بارگاه با شکوه قرار دارد؛ مسجد جمکران دراینجا بنا شده است؛ حرم امامزاده های گوناگون در این شهر واقع شده است؛ که هریک از این امامزاده هایی که در خیابان های قم مدفون هستند، اگر در هر شهری بودند، مرکز و محور آن شهر قرار می گرفتند. اینها همه ظرفیت های ملی وبین المللی و کارکردهای این شهر مقدس است. …اینجا شهر اسالم و شهر انقالب است.
رهبر معظم انقالب / قم / ۲۷/۰۷/۱۳۸۹
با عنایت به بیانات ارزشمند بنیانگذار و رهبری معظم انقالب در اهمیت جایگاه رفیع شهر مقدس قم؛ انجمن عکاسان استان قم در جهت اعتالی هنر عکاسی، معرفی توانمندی های هنری عکاسان قمی و ایجاد انگیزه و رقابت در بین عکاسان در معرفی هنرمندانه شهر قم برای نیل به اهداف والای هنر عکاسی؛ با حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان قم ؛ فراخوان عکس برای تدوین و انتشار کتاب عکس “قاب قم” را برگزار می کند:

موضوع:

استان مقدس قم در بخش های: حرم مطهر؛حوزه ی علمیه؛ مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی؛ فرهنگ و هنر؛مسجد مقدس جمکران؛ اماکن زیارتی و سیاحتی؛ امامزاده ها؛ جاذبه های گردشگری؛ آداب و سنن اجتماعی و مذهبی؛ مستند اجتماعی، سیاسی، ورزشی؛ معماری؛ مساجد؛ مبلمان و فضاهای شهری؛ مردم نگاری؛ پرتره وعکاسی خیابانی؛
حجاب؛ طبیعت ومحیط زیست؛ ظرفیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دینی و عکس هایی که با نگاه هنرمندانه باز تاب ویژه گی های بارز این استان باشد.

شرایط و نحوه شرکت دراین رویداد فرهنگی وهنری:

الف- شرکت دراین فراخوان برای تمام عکاسان حرفه ای و آماتور عضو انحمن عکاسان استان قم آزاد است.
ب – کتاب با موضوع قم چاپ می شود و پذیرای بهترین آثار شرکت کنندگان خواهد بود.
الف – هر عکاس می تواند حداکثر ده قطعه عکس با محوریت استان مقدس قم ارایه کندکه پس از انتخاب و تایید نهایی بر اساس
ظرفیت کتاب ، اثر عکاس در کتاب درج خواهد شد.
ب – کیفیت عکس ها می بایستی برای استاندارد های چاپ افست قابل قبول باشد. ضلع کوچک اندازه عکس ها می بایستی
حداقل ۳۰ سانتیمتر وبا رزولوشن Dpi300.
ج – عکس ها می تواند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشد.
د – عکس هایی که با گوشی همراه گرفته شده باشند پذیرفته نمی شود.
ه – عکس های دست کاری شده از مرحله انتخاب حذف می شود.
و – تغییرات در عکس فقط در محدوده اصالح رنگ و نور)ادیت و پردازش برای چاپ( الزمی است.
ز – عکس ها می بایستی در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ گرفته شده باشد.
ح – برگزار کننده موظف است در قبال چاپ عکس اعضاء یک جلد کتاب به صاحب اثر تقدیم کند.
ط – عکس های خود را بدین ترتیب نام گذاری کنید: نخست نام، سپس نام خانوادگی و در آخر شماره ترتیب را بنویسید.
Meysam_ Babahkani_01
ی – الزام است شرکت کنندگان به همراه عکس های ارسالی، یک فایل Word ورد، حاوی مشخصات صاحب اثر) نام ونام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه، و همچنین مشخصات هر عکس شامل کپشن کامل ) تاریخ عکسبرداری، عنوان، نام مکان یا افراد و…( همراه با حداکثر پنج مورد از رزومه عکاس و فایل یک قطعه عکس پرتره ی قابل چاپ از خود عکاس را ارسال
کند.
ک – ارسال عکس و شرکت در فراخوان به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خالف ، عواقب آن متوجه ارسال کننده خواهد بود.
ل – پایان مهلت ارسال عکس پانزدهم خرداد ماه سال جاری می باشد. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
م – هیئت انتخاب : متشکل از آقایان : محمد اخلاقی، مجید ایرانی، ابراهیم سلیمانی، محمد جهانبخش ، حجت الله عطایی، حسن گائینی و ناصر ابراهیمی با حضور نماینده محترم اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی جناب آقای مهدی مهدوی راد.
ن – نحوه ی ارسال و تحویل آثار: عالقمندان می بایستی کلیه فایل ها را درقالب یک CD کپی کرده وبه صورت حضوری در محل انجمن عکاسان تحویل نمایند.
ث – نشانی انجمن عکاسان استان قم : خیابان شهید فاطمی) دورشهر ( ، پالک ۱۰۰ ، طبقه همکف ؛ ساعات حضور در انجمن ۲۰ تا۱۶:۳۰

ابراهیم سلیمانی مسئول انجمن عکاسان استان قم

اشتراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.