آموزش

ساخت پانارومای کره ای

ترکیب های مختلفی برای عکس های پاناروما وجود دارد . یکی از آنها پانارومای کره ای یا قطبی می باشد .

ساخت این گونه پاناروما ریزه کاری های فراوانی دارد . برای ساخت پانارومای قطبی مراحل زیر را در نرم افزار فتوشاپ انجام بدهید و لذت ببرید .

۱- بعد از ساخت پاناروما ان را طوری برش دهید که سمت چپ و راست آن دقیقا بر هم منطبق باشند .

۲- عکس رو تبدیل به یک لایه کنید .

۳- عرض عکس را افزایش دهید تا دقیقا برابر با طول آن شود .

۴- عکس را ۱۸۰ درجه بچرخانید .

۵- آخرین مرحله قطبی کردن عکس هست که برای این کار filter/distort/polar coordinates را اجرا کنید .

محبوب ترین

بالا