اخبار

عکاسی در قم ایران و جهان

هوالمصور
انجمن عکاسان اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری نگارستان اشراق مرکز فرهنگی هنری دفترتبلیغات اسلامی ودبیرخانه جشنواره بین المللی خیام برگزار می کند:

نشست تخصصی
“عکاسی در قم ایران وجهان”

۱- بیان سیاست های حمایتی،نظارتی ومدیریتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
با حضور جناب آقای مهندس حسینی ، مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم.
۲- برنامه های انجمن عکاسان استان قم در سال جاری (۱۳۹۶)
با حضورجناب آقای ابراهیم سلیمانی، رئیس انجمن عکاسان قم.
۳- معرفی نهادها ومراکز جهانی در حوزه هنر عکاسی
با حضور جناب آقای مهندس علی سامعی ، نماینده فیاپ درایران.
۴- ارایه گزارش جامعی از روند برگزاری جشنواره بین المللی خیام
با حضور دبیر جشنواره خیام
۵- معرفی بخش اول عکاسان برتر استان قم درسال جاری
از طرف انجمن عکاسان واداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم.

زمان: پنجشبه دوم شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان : قم ، ابتدای خیابان شهدا (صفائیه)، بین کوچه ۱۹ و۲۱ ،نگارستان اشراق.

انجمن عکاسان قم
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم
نگارستان اشراق
مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی
دبیر خانه جشنواره بین المللی خیام

محبوب ترین

بالا